[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Aktualności

Seminarium "Wyzwania nowoczesnego tunelowania"

Warszawa 13 IX 2019r.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

IV Konferencja Budownictwo Podziemne 2019 IV Konferencja Budownictwo Podziemne 2019,

Kraków 2-4 IV 2019 r.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST 2017 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Infrastruktura Podziemna Miast 2017,
 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

II Konferencja Budownictwo Podziemne 2016 II Konferencja Budownictwo Podziemne 2016,

Kraków 14-15 IX 2016 r.  ... więcej >>

I Konferencja Budownictwo Podziemne 2015 I Konferencja Budownictwo Podziemne 2015,

Kraków 08-09 IX 2015 r.  ... więcej >>

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

Celem działania SIRTZ jest propagowanie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności w zakresie remediacji oraz rekultywacji, rozwoju technologii związanej z oczyszczaniem, przywracaniem lub nadawaniem wartości użytkowych lub przyrodniczych terenów zdegradowanych, zwiększaniem świadomości uczestników procesów inwestycyjnych związanej z wymogami ochrony środowiska oraz sposobami ich spełnienia.

Portal Inżynieria
Inżynieria i Budownictwo


Tematyka miesięcznika naukowo-technicznego „Inżynieria i Budownictwo” obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, kształtowanie, wspomaganie komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli podziemnych i komunikacyjnych, badania materiałów, i konstrukcji, fizykę budowli, geotechnikę, normalizację oraz problematykę jakości i certyfikacji, kształcenia kadr, a także aktualne sprawy środowiska budowlanego, stowarzyszeniowego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Czasopismo jest adresowane do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, rzeczoznawców, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, a także studentów.