[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Aktualności

Seminarium "Wyzwania nowoczesnego tunelowania"

Warszawa 13 IX 2019r.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

IV Konferencja Budownictwo Podziemne 2019 IV Konferencja Budownictwo Podziemne 2019,

Kraków 2-4 IV 2019 r.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST 2017 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Infrastruktura Podziemna Miast 2017,
 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

II Konferencja Budownictwo Podziemne 2016 II Konferencja Budownictwo Podziemne 2016,

Kraków 14-15 IX 2016 r.  ... więcej >>

I Konferencja Budownictwo Podziemne 2015 I Konferencja Budownictwo Podziemne 2015,

Kraków 08-09 IX 2015 r.  ... więcej >>

HISTORIA PODKOMITETU BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKI

Podkomitet powstał w roku 1977 z inicjatywy prof. dr hab. inż. Zdzisława Gergowicza - Profesora Politechniki Wrocławskiej. Utworzony został przy Polskim Komitecie Geotechniki Naczelnej Organizacji Techniczneji i nosił nazwę: Podkomitet Robót Podziemnych.

Pierwszym Przewodniczącym Podkomitetu został prof. Z. Gergowicz a Sekretarzem – dr inż. Wojciech Grodecki z Politechniki Warszawskiej. W roku 1978 Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES (www.ita-aites.org) podczas swoich obrad w Tokio przyjęło Podkomitet do grona członków tego Stowarzyszenia, które liczy obecnie 54 kraje. Każdy kraj może być reprezentowany tylko przez jedną organizację lokalną.

W roku 1992 Polski Komitet Geotechniki wraz z Podkomitetem wystąpił ze struktur NOT. Komitet Założycielski nowego, niezależnego PKG opracował statut i zarejestrował go w Sądzie. Na mocy postanowień tego statutu w dniu 30 stycznia 1993 r. dwudziestu uczestników zebrania założycielsko-wyborczego utworzyło w ramach PKG – Podkomitet Budownictwa Podziemnego. Pomimo zmiany nazwy stanowi on kontynuację działalności dawnego Podkomitetu Robót Podziemnych, wraz z zachowaniem ciągłości przynależności do ITA-AITES.

Z inicjatywy Podkomitetu, zgodnie z decyzją Zgromadzenia Ogólnego ITA-AITES w dniach16-19 maja 1983 r. odbył się w Warszawie Międzynarodowy Kongres Budownictwa Podziemnego pod hasłem: „Budownictwo podziemne – Człowiek – Środowisko”. Na czele Komitetu Organizacyjnego stał ówczesny Przewodniczący Polskiego Komitetu Geotechniki – prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 26 krajów, przy łącznej liczbie 219 uczestników. W dwutomowym wydawnictwie kongresowym zamieszczono 56 referatów, w tym 36 autorów zagranicznych a w osobnym tomie wydrukowano 4 referaty generalne – wszystkie autorów polskich.

W ramach Kongresu, staraniem Władz ITA-AITES została zorganizowana Sesja Specjalna pt. ,,Budownictwo podziemne w miastach a ochrona środowiska”.

Ważnym wydarzeniem, towarzyszącym Kongresowi było posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ITA-AITES, podczas którego dokonano m.in. wyboru prof. Z. Gergowicza na członka Prezydium Stowarzyszenia na 2-letnią kadencję.