[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, International Tunnelling Association oraz Metro Warszawskie Sp. z o. o.

Obradom przewodniczyli:

Harvey Parker - Prezydent International Tunnelling Association (ITA),
Krzysztof Celiński - Prezes Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
Wojciech Grodecki- Przewodniczący Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki

W seminarium wzięli udział przedstawiciele International Tunnelling Association, Shield Tunnelling Association of Japan (STAJ), producenci maszyn drążących (TBM) LOVAT i HERRENKNECHT oraz 190 gości z ośrodków naukowo - badawczych, instytucji, stowarzyszeń oraz firm branży budowlanej z kraju i z zagranicy. Ze strony organizacyjnej konferencja została przygotowana przez pracowników Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych Politechniki Warszawskiej oraz Metra Warszawskiego.

Podczas seminarium przedstawiono następujące prezentacje:

Jerzy Lejk - Finishing Construction Of Line "1"
Wojciech Wolski- Geological Conditions Within The Central Part Of The II Subway Line In Warsaw
Krzysztof Celiński- II-nd And III-rd Warsaw Underground Lines
Koichi Ono- Activity of ITA Working Group nr 14 Mechanization of Excavation
Volker Breuning- Recent Projects - New And Innovative Technologies
Craig Bournes- TBM Design Considerations For Projects
Tokayoshi Nakamura- Construction Technologies of Shield Tunneling Method
Harvey W. Parker- Investigation And Environmental Issues
Piergiorgio Grasso- Risk Management Issues
Harald Wagner- Segmental Lining For TBM Tunnels
Felix Amberg- Cost, Financing And Tendering

W końcowej części Seminarium miała miejsce dyskusja w formie "okrągłego stołu", której przewodniczył Prof. Z. Młynarek. Poświęcona była, między innymi, takim zagadnieniom, jak :
- kryteria wyboru zmechanizowanych tarcz (TBM), ze szczególnym uwzględnieniem warunków geologicznych podłoża Warszawy,
- zaletom i wadom wyboru pomiędzy jedno- lub dwutorowymi tunelami metra z punktu widzenia ich budowy,
- osiadaniom terenu i wpływom dynamicznym pochodu tarcz zmechanizowanych na obiekty sąsiadujące z budowanym tunelem.

W dyskusji oprócz autorów wcześniej wygłoszonych referatów udział wzięli również uczestnicy Seminarium. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem obrad, podziękowaniem uczestnikom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konferencji. Na zakończenie Prezydent ITA dr. Harvey Parker odznaczył dr inż. Wojciecha Grodeckiego medalem ITA.

Na zaproszenie Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, od 1978 roku członka Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA - AITES, obradowało w Warszawie w dniach 3 i 4 września 2005 Prezydium tego Stowarzyszenia w składzie: André ASSIS, prof. Koichi ONO, Martin KNIGHTS, Harald WAGNER, Yücel ERDEM, Mikhail BELENKIY, Eivind GRØV,Piergiorgio GRASSO oraz In-Mo LEE. Obradom, poświęconym bieżącym i organizacyjnym sprawom ITA przewodniczył Prezydent International Tunnelling Association dr Harvey Parker (USA). Członkowie Prezydium zwiedzili ponadto Warszawę, zapoznali się z historią i zabytkami miasta, a zwłaszcza ze zniszczeniami i odbudową po II wojnie światowej oraz z niedawno ukończonymi inwestycjami miejskimi, w tym - komunikacyjnymi. Osobną wycieczkę odbyli w celu poznania eksploatowanej części linii metra z jej najładniejszymi stacjami.