[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.
XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES


Tunnelling and Underground Space for a Global Society Tunelowanie i przestrzeń podziemna na potrzeby globalnego społeczeństwa

I. Kongres

Kolejny, XXXVIII Światowy Kongres Tunelowy odbył się w maju br. po raz pierwszy w historii ITA-AITES w Tajlandii. Organizatorami były następujące stowarzyszenia - Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG), Engineering Institute of Thailand (EIT) oraz ITA-AITES (International Tunnelling and Underground Space Association). Obrady plenarne, sesje tematyczne, sesje posterowe a także posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Grup Roboczych (Working Groups) odbywały się w dniach 19 – 23 maja w nowoczesnym centrum kongresowym Queen Sirkit National Convention Center, w centrum Bangkoku, w pobliżu stacji metra MRT oraz nadziemnej linii kolejki Sky train. Tam też miała miejsce wystawa, na której zaprezentowało się 79 firm z całego świata. W kongresie wzięło udział ponad 1300 uczestników, w tym 4 osoby z Polski.

W ceremonii otwarcia uczestniczył minister gospodarki Tajlandii, prezydent Bangoku oraz prezydent ITA-AITES prof. In-Mo Lee i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Suchatvee Vince Suwansawat. Obecność ministra gospodarki i jego długa wypowiedĄ świadczą o randze wydarzenia i roli budownictwa podziemnego w rozwoju Tajlandii. Po występach tajskich tancerek i tancerzy w strojach z różnych regionów, odbyła się sesja specjalna Sir Muir Wood lecture poświęcona pamięci Honorowego Prezydenta ITA-AITES. Sesja ta odbyła się po raz trzeci, a referat pt. „ New Challenges with High Tunnel diameters”; wygłosił prof. Fritz Grüebl z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Stuttgarcie. Ten bardzo interesujący wykład był poświęcony budowie tuneli tarczami zmechanizowanymi TBM o średnicy sięgającej kilkunastu metrów. Jako przykłady podano budowę tunelu drogowego w Sparvo na autostradzie między Bolonią a Florencją o średnicy 15,2 m oraz projektowany pod Newą w Petersburgu drogowy tunel Orłowski o średnicy 18,65 m , co odpowiada sześciopiętrowemu budynkowi. Jednym z istotnych problemów jest zaprojektowanie obudowy z segmentów żelbetowych w fazie jej składowania a następnie montażu pod osłoną płaszcza tarczy oraz w fazie docelowej, gdy jest obciążona parciem gruntu i wody.

Kolejne trzy tzw. Keynote lectures dotyczyły wykorzystania przestrzeni podziemnej w Seulu (budowa kolejnych linii metra) oraz jej roli w rozwoju infrastruktury w Tajlandii. Wstępem do nich był wykład o wzajemnym oddziaływaniu kultury Wschodu I Zachodu w dziedzinie projektowania geotechnicznego i budowy tuneli. Odbyła się też specjalna sesja poświęcona rozwojowi budownictwa podziemnego w południowo-wschodniej Azji. Przedstawiono projekty budowy tuneli komunikacyjnych w Hong Kongu, Malezji, Singapurze oraz w Tajlandii, Laosie i Myanmar (cztery referaty).
W materiałach konferencyjnych zamieszczono 369 referatów, z których 169 było wygłaszanych podczas sesji tematycznych, w krótkich 15 minutowych wystąpieniach (rygorystycznie pilnowano, aby czas prezentacji nie przekroczył przyznanego limitu), a 101 zaprezentowano w sesjach posterowych. Dwa referaty z Polski były prezentowane w sesji posterowej. Referaty podzielono na następujące działy tematyczne:

 • Budowa tuneli w warunkach miejskich – 31 referatów,
 • Wykorzystanie przestrzeni podziemnej – 33 referaty,
 • Postęp i innowacyjność w zmechanizowanych metodach budowy tuneli – 49 referatów,
 • Budowa tuneli metodami konwencjonalnymi – 72 referaty,
 • Tunele długie i głęboko posadowione – 26 referatów,
 • Praktyka kontraktowa, aspekty komercyjne i ocena ryzyka w budownictwie podziemnym – 24 referaty,
 • Budowa tuneli w sąsiedztwie obiektów wrażliwych na osiadania – 29 referatów,
 • Remonty i naprawy tuneli budowanych metodami konwencjonalnymi – 14 referaty,
 • Bezpieczeństwo ruchu w tunelach – 34 referaty,
 • Mikrotunelowanie – 8 referatów,
 • Głębokie wykopy – 16 referatów,
 • Odporność tuneli na obciążenia sejsmiczne – 13 referatów,
 • Zapobieganie skutkom naturalnych klęsk żywiołowych – wykorzystanie przestrzeni podziemnej – 10 referatów.

Oprócz referatów opisujących tzw. case study bardzo interesujące były prezentacje w ostatniej z wymienionych sesji, a związane z powodzią, która miała miejsce w Bangkoku jesienią 2011 r. Podawano przykłady wykorzystania tuneli komunikacyjnych jako zbiorników retencyjnych na wodę powodziową oraz specjalnie do tego celu budowanych niewielkich , lecz długich tuneli, które można nazwać kanalizacyjnymi, przejmującymi nadmiar wody z rzek lub mórz, chroniących przed zalaniem duże miasta (np. Kuala Lumpur, Buenos Aires, Boston).

Podobnie jak w Helsinkach tak i Bangkoku odbyła się Specjalna Sesja ITA Global Perspective prowadzona przez Prezydenta Komitetu ITA-CUS Hana Admiraala (Holandia). Sesja była otwarta dla wszystkich, a w dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli gospodarzy mogli uczestniczyć wszyscy zgromadzeni na sali. Temat wiodący sesji to wykorzystanie miejskiej przestrzeni podziemnej i perspektywy jej rozwoju w skali świata. Jako wprowadzenie wygłoszono dwa referaty – pierwszy o zrównoważonym rozwoju regionu paryskiego w aspekcie planowania przestrzeni podziemnej w Paryżu, drugi o roli przestrzeni podziemnej w urbanistyce miast w USA. Być może w Polsce tematyka ta nie jest specjalnie bliska, ale na świecie obserwuje się narastający od kilku lat trend coraz powszechniejszego lokowania pod ziemią wielu obiektów (nie tylko tuneli komunikacyjnych), a pozostawienie powierzchni terenu ludziom do zagospodarowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z pożytkiem dla środowiska. Ważny jest również aspekt ekonomiczny, uwalniania drogich terenów w centrach miast, a także – tak jak w krajach tropikalnych czy na północy ochrona przed wpływami klimatycznymi.

Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyła wystawa firm związanych z budownictwem podziemnym oraz wycieczki techniczne ostatniego dnia obrad. Można było zobaczyć głębokie wykopy w ścianach szczelinowych wykonywane na rozbudowującej się linii metra MRT oraz jako podziemia wysokich biurowców ( Grand Rama Tower), a także w nawiązaniu do Sesji Otwartej – budowę tuneli wodociągowych i stację uzdatniania wody. Przy temperaturze 37°C i wilgotności 80% zwiedzanie ograniczało się do prezentacji danych technicznych obiektu w biurze budowy i krótkiej wizycie na miejscu. Tajscy gospodarze zorganizowali, zgodnie z obietnicami składanymi podczas kongresu w Budapeszcie, bogaty program towarzyski i kulturalny, a nawet możliwość bezpłatnego masażu stóp we foyer sali obrad. Otwarcie kongresu poprzedził wieczór przywitalny z występami tajskich zespołów tańca oraz obfitym poczęstunkiem ze specjałami kuchni tajskiej. Na zakończenie odbył się bankiet (płatny dodatkowo) z występami teatru cieni i równie dobrym jedzeniem. Obydwa spotkania stwarzały możliwość nawiązywania kontaktów i omawiania przyszłych wydarzeń organizowanych przez ITA. Kongres w Bangkoku był też okazją do zwiedzenia podczas wycieczek pokongresowych Bangkoku, jego okolic i podziwiania wspaniałej tropikalnej przyrody. Więcej informacji o kongresie 2012 i imprezach towarzyszących znajduje się na stronie internetowej www.wtc2012.org.


Strony 1 2 3