[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.
XXXIX Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES


Wykorzystanie przestrzeni podziemnej drogą do przyszłości Underground – the way to the future

Kolejny, XXXIX Światowy Kongres Tunelowy WTC 2013 pod hasłem „Underground – the way to the future” odbył się w dniach od 1 do 6 czerwca 2013 r w Genewie. Kongres ten został zorganizowany wspólnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robót Podziemnych (ITA-AITES), Szwajcarskie Stowarzyszenie Tunelowe (STS) oraz Grupę Robót Podziemnych w Szwajcarskim Stowarzyszeniu Inżynierów i Architektów (GTC). Obradom towarzyszył organizowany corocznie na wiosnę Szwajcarski Kongres Tunelowy (STC). Wydarzenia te zgromadziły 1800 uczestników z większości krajów członkowskich ITA (w tym 4 osoby z Polski), a także wielu szwajcarskich inżynierów i studentów zajmujących się budownictwem podziemnym.

Obrady plenarne, sesje tematyczne i posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Grup Roboczych (Working Groups) odbywały się w genewskim centrum Narodów Zjednoczonych - Centre International de Conférences Genève (CICG). Tam też miała miejsce wystawa, na której zaprezentowało się ponad 100 firm z całego świata.

Ceremonię otwarcia prowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, a jednocześnie członek Zarządu ITA Felix Amberg. Po wystąpieniach ustępującego Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES Pana In-Mo Lee oraz Prezydenta Szwajcarskiego Stowarzyszenia Tunelowego Pana Martin Bosshard głos zabrała Minister Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji Pani Doris Leuthard. W swoim ponad 30 minutowym wystąpieniu podkreśliła rolę budownictwa podziemnego w rozwoju krajów wysoko uprzemysłowionych ale też zwróciła uwagę na konieczność wykorzystania przestrzeni podziemnej w ochronie środowiska i poprawie jakości życia. Jako przykład podała planowaną w najbliższym czasie budowę tunelu z Winterthur przez Zurych do Berna, który byłby przeznaczony tylko do ruchu ciężkiego transportu drogowego TIR przewożącego towary i zaopatrzenie. Potrzeba budowy tego tunelu wynika z faktu, że mieszkańcy miast na wspomnianej wyżej trasie chcą ograniczyć hałas i zanieczyszczenie środowiska. Projekt jest na etapie studium koncepcyjnego. Wyrazem polityki władz Szwajcarii dążącej do ochrony środowiska i wykorzystania przestrzeni podziemnej jest budowa dwóch transalpejskich tuneli kolejowych – tunelu pod przełęczą Św. Gotharda (57 km) oraz tunelu Lötchberg (34 km). Tunele te są przeznaczone między innymi do przewozu samochodów ciężarowych na specjalnych platformach. Dzięki temu znacznie spadnie natężenie ruchu i skróci się czas przejazdu. Szczegółowe informacje o budowie tych tuneli, zagadnienia projektowe i badawcze były tematem specjalnych sesji Szwajcarskiego Kongresu Tunelowego.

Ceremonii otwarcia Kongresu towarzyszyły występy szwajcarskich tradycyjnych zespołów ludowych.


Strony 1 2 3