[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.
XXXXI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES


SEE TUNNEL – Promoting tunnelling in South-East European Region
Zobacz tunnel – Promowanie tunelowania w Europie Południowo-Wschodniej

Światowy Kongres Tunelowy WTC 2015 odbył się w dniach od 22 do 28 maja 2015 roku w Dubrowniku. Kongres ten został zorganizowany wspólnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robót Podziemnych (ITA-AITES) i Chorwackie Stowarzyszenie Tuneli i Budowli Podziemnych (Croatian Association for Tunnels and Underground Structures). W obradach wzięło udział 1543 uczestników z 71 krajów członkowskich ITA, w tym 12 osób z Polski.

Obrady plenarne, sesje techniczne i posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Grup Roboczych (Working Groups) odbywały się w malowniczo położonym Centrum Kongresowym Lacroma Valamar Congress Center (fot. 1). Tam też miała miejsce wystawa, na której zaprezentowało się ponad 136 firm z całego świata.

Kongres otworzyli Prezydent Chorwackiego Stowarzyszenia Tuneli i Budowli Podziemnych, a zarazem przewodniczący komitetu organizacyjnego WTC2015 Davorin Kolic oraz Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES pan Soren Degn Eskesen. Oficjalnie otwarcia Kongresu dokonał przedstawiciel pani Prezydent Republiki Chorwacji - pan Nikola Dobroslavic, gubernator hrabstwa Dubrovnik-Neretva. Krótkie przemówienie powitalne wygłosił również burmistrz miasta Dubrownik pan Andro Vlahusic podkreślając wagę budowli podziemnych w planach rozwoju miasta.

Ceremonii otwarcia Kongresu towarzyszył występ zespołu folklorystycznego "Lindjo" prezentującego tradycyjne tańce i pieśni regionu Dubrownika i Chorwacji kontynentalnej (fot. 2).

Jako pierwszy podczas ceremonii otwarcia, odbył się wykład specjalny Sir Muir Wood Lecture poświęcony pamięci pierwszego i Honorowego Prezydenta ITA-AITES. Wykład ten odbył się po raz szósty, a referat pt. „Extrusion Control Of The Ground Core At The Tunnel Excavation Face As a Stabilisation Instrument For The Cavity” wygłosił profesor Pietro Lunardi reprezentujący firmę Lunardi Geoengineering z Mediolanu (Włochy). Wykład dotyczył zagadnień związanych z zabezpieczaniem stateczności przodka w tunelach wykonywanych zarówno metodami konwencjonalnymi jak i TBM. Pełny tekst wykładu można znaleĽć pod adresem https://www.ita-aites.org/en/publications/muir-wood-lecture.

W dalszej części ceremonii otwarcia, projekt tunelu Eupalinos ogłoszono konstrukcją dziedzictwa tunelowego, a niezwykle inspirujący wykład na ten temat wygłosił profesor Thedosis Tassios z Politechniki Narodowej w Atenach (fot. 3). Referat profesora Tassiosa (ITA Heritage Lecture – Eupalinos Tunnel) można pobrać ze strony www.wtc15.com. W tej sesji wręczono również nagrody ITACET Foundation – pierwszą nagrodę, dla zmarłego w ubiegłym roku profesora Koichi Ono, z rąk wice przewodniczącego ITACET Foundation pana Piergiorgio Grasso odebrała żona profesora. Drugą nagrodę odebrał pan Claude Bérenguier w imieniu Szkoły Architektury, Inżynierii Środowiska i Lądowej (ENAC) Politechniki w Lozannie. Nagrodę tę wręczył skarbnik i członek zespołu doradców ITACET Foundation pan Felix Amberg.

W drugiej części ceremonii otwarcia, po przerwie, profesor In-Mo Lee został nominowany honorowym prezydentem ITA Croatia i jako pierwszy w historii kongresów WTC wygłosił „Red-Tie Lecture” poświęcony pamięci pierwszego prezydenta ITA Croatia – profesora Mladena Hudeca. Następnie wygłoszone zostały jeszcze dwa referaty, tzw. keynote lectures, dotyczące aktualnych i planowanych inwestycji tunelowych w Chorwacji i w rejonie Europy południowo-wschodniej. Referaty te wygłosili:

 • Zdravko Antolovic, sekretarz ds. infrastruktury w Ministerstwie Transportu
 • Davorin Kolic przewodniczący ITA Croatia i przewodniczący komitetu organizacyjnego WTC 2015.

W wydrukowanych materiałach konferencyjnych zamieszczono rozszerzone streszczenia 390 referatów, z których 296 wygłoszono podczas 10. i 20. minutowych wystąpień. Obyły się również sesje prezentacji krótkich, tzw. posterowych, na których łącznie zaprezentowano 94 referaty. Pełny tekst referatów znajduje się na nośniku elektronicznym. Referaty podzielono na następujące sesje tematyczne:

 1. Planowanie i projektowanie tuneli i budowli podziemnych
 2. Tunelowanie zmechanizowane - rozwój i zastosowanie
 3. Metody konwencjonalne tunelowania - rozwój i zastosowanie
 4. Tunele zatapiane i pływające
 5. Funkcjonowanie oraz obsługa tuneli i budowli podziemnych
 6. Wyposażenie tuneli i budowli podziemnych
 7. Bezpieczeństwo pożarowe tuneli i budowli podziemnych
 8. Inteligentne systemy, mechatronika i robotyka w tunelach
 9. Zmiany, nowości w zakresie wykorzystania przestrzeni podziemnej: Analizy przypadków (komunikacja, odpady, energia, woda, kanalizacja, ochrona przeciwpowodziowa, komercja oraz inne zastosowania)
 10. Planowanie przestrzenne miast oraz wykorzystanie przestrzeni podziemnej
 11. Sesja Europy Południowo-wschodniej: Tunele miejskie w gruntach słabych / tunelowanie w skałach osłabionych zjawiskami krasowymi
 12. Analiza ryzyka i technologie dla budowli podziemnych
 13. Optymalizacja kosztów i finansowanie budowli podziemnych

Podobnie jak podczas poprzednich kongresów - w Genewie (2013) i Iguassu (2014) - drugiego dnia konferencji odbyły się Sesja Otwarta (ITA Open Session) oraz sesje komitetów: ITACUS, ITA TECH i ITA COSUF. W tym roku, Sesja Otwarta była poświęcona obiektom podziemnym budowanym dla potrzeb elektrowni wodnych (Tunnels and Underground Space for Hydropower plants). Międzynarodowi eksperci przedstawiali interesujące koncepcje elektrowni wodnych projektowanych w Chorwacji. W szczególności dużo uwagi poświęcono projektowi elektrowni wodnej Ombla projektowanej w rejonie Dubrownika. W podsumowaniu tej sesji, na podstawie dyskusji i wymiany wielu międzynarodowych doświadczeń, stwierdzono, że tunele hydrotechniczne i podziemne elektrownie wodne są najbardziej niezawodnymi obiektami zapewniającymi długotrwałą i niezawodną dostawę energii.

Równolegle do Sesji Otwartej odbyła się sesja komitetu ITACUS pod hasłem „Think Deep – To Create An Urban Underground Future” prowadzona przez prezydenta komitetu ITACUS Hana Admiraala (Holandia) i panią wiceprezydent Antonię Cornaro (Szwajcaria). Sesja była otwarta dla wszystkich uczestników konferencji, a w dyskusji panelowej mogli uczestniczyć wszyscy zgromadzeni na sali. Przedstawiciele Rady Sterującej ITACUS zaprezentowali aktualne trendy w rozwoju i planowaniu przestrzeni podziemnej. Ogłosili również nowe inicjatywy: stworzenie otwartej grupy roboczej mającej na celu założenie centrum ICARUS (the International Centre for Applied Research on Underground Space), tj. centrum badań stosowanych w dziedzinie przestrzeni podziemnej oraz uruchomienie działalności otwartej grupy, której przewodnim tematem roboczym byłby towarowy transport podziemny.

Strony 1 2 3