[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r
Posiedzenie przedstawicieli Krajów Europy Wschodniej Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES


13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne łącznie z 3. Konferencją Tunelową Krajów Europy Wschodniej odbyły się w dniach od 23-25 maja 2016 roku w Pradze. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Czeskie Stowarzyszenie Tunelowe ITA-AITES. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był dr Alexander Butovic z SATRA, spol. s r.o. (fot. 1), a przewodniczącym komitetu naukowego dr Matous Hilar z 3G Consulting Engineers s.r.o (fot. 2). Obrady plenarne, sesje techniczne, wystawa firm i posiedzenie przedstawicieli narodów Europy Wschodniej ITA-AITES odbywały się w Hotelu Kongresowym Clarion w Pradze.

W obradach wzięło udział około 560 uczestników w tym kilkanaście osób z Polski, m. in. Monika Mitew-Czajewska przewodnicząca i Jerzy Lejk wiceprzewodniczący Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. W materiałach konferencyjnych opublikowano około 170 pełnych referatów, z czego około 70 zostało wygłoszonych, a pozostałe zaprezentowane w postaci plakatów.

Po ceremonii otwarcia, w pierwszym dniu konferencji, do południa, wygłoszone zostały 4. referaty przewodnie (Keynote Lectures). Były to:

 • Petr Dolinek, Zastępca Burmistrza Pragi – Tunele transportowe w Pradze,
 • Viktoria Chomova (Słowacja) – Zależności kontraktowe budowy tuneli w Słowacji,
 • Soren Degn Eskesen, były prezydent ITA-AITES – Obwodowa linia metra w Kopenhadze i inne duńskie projekty tunelowe,
 • prof. Bai Yun (Chiny) – Działalność tunelowa w Chinach (fot. 3).

Następnie, po południu i w dniu następnym odbywały się równoległe sesje techniczne. Łącznie odbyło się 8. sesji technicznych oraz jednodniowe warsztaty na temat Wyzwania techniczne miejskich projektów tunelowych. Tematy sesji technicznych były następujące:

 • Tunele wykonywane metodami konwencjonalnymi,
 • Tunele wykonywane tarczami zmechanizowanymi,
 • Inne budowle podziemne i repozytoria,
 • Rozpoznanie geotechniczne i monitoring,
 • Modelowanie numeryczne, rozwój i badania,
 • Wyposażenie, bezpieczeństwo użytkowania i utrzymanie,
 • Zarządzanie ryzykiem, zależności kontraktowe i finansowanie,
 • Historyczne budowle podziemne i rekonstrukcje.

Konferencja obfitowała w prezentacje wielu międzynarodowych ekspertów, znanych osobistości świata nauki i przemysłu. Swoje wystąpienia mieli m. in. Martin Knights (Wielka Brytania) (fot. 4), prof. Giulia Viggiani (Włochy), prof. Robert Galler (Austria), prof. Adam Bezuijen (Belgia), prof. Wulf Schubert (Austria), Valery Chekanau (Bialoruś) i inni. Wiceprzewodniczący PBP PKG pan Jerzy Lejk wygłosił referat na temat Budowa drugiej linii metra w Warszawie jako impuls rozwoju miasta. Streszczenia wszystkich opublikowanych referatów dostępne są w wersji pdf na stronie konferencji http://www.ucprague.com/book-of-abstracts/.

Tradycyjnie, w trzecim dniu konferencji odbyły się bezpłatne wycieczki techniczne, do wyboru:

 • Tunel Ejpovice, drążony tarczą zmechanizowaną,
 • Tunele oraz osuwisko na trasie autostrady D8, repozytorium Richard,
 • Podziemne Centrum Badawcze Josef,
 • Centrum Sterowania Strahov – sterowanie ruchem i kontrola tuneli drogowych w centrum Pragi.

W ramach programu dla osób towarzyszących zorganizowano zwiedzanie Pragi i jej okolic, np. zwiedzanie Zamku i Katedry Św. Wita na Hradcanach (fot. 5) czy wyjazd do miejscowości Kutná Hora, centrum średniowiecznego górnictwa srebra, od 1995 roku wpisanej na listę miejsc dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Posiedzenie przedstawicieli Krajów Europy Wschodniej Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES

W przeddzień Konferencji EETC 2016, w niedzielę 22 maja 2016 odbyło się posiedzenie przedstawicieli krajów Europy Wschodniej Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-ATES. Wzięło w nim udział 10 osób, przedstawicieli 7 krajów: Białorusi, Chorwacji, Grecji, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii oraz Węgier. Polskę reprezentowała dr inż. Monika Mitew-Czajewska, przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG.

Przedstawiciel Grecji pan Ioannis Bakogiannis przedstawił propozycję Greckiego Stowarzyszenia Tunelowego dotyczącą organizacji kolejnej wycieczki technicznej dla przedstawicieli krajów Europy Wschodniej do Metra w Salonikach. Ponieważ nie padły kontr propozycje jednogłośnie zatwierdzono termin i miejsce następnej wycieczki technicznej EEC – będzie to 15-16 września 2017 – metro Saloniki. Greckie Stowarzyszenie Tunelowe zaprasza wszystkich chętnych do udziału w tym wydarzeniu.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia był wybór organizatora konferencji EETC w roku 2018. Przedstawione zostały dwie kandydatury. Jedną, przesłaną listownie, odczytał pan Matous Hilar prowadzący posiedzenia. Była to deklaracja Bułgarskiego Stowarzyszenia Geotechniki i Budowy Tuneli (BAGTC) o intencji organizacji konferencji EETC 2018 w Bułgarii. Niestety, na spotkaniu nie był obecny żaden przedstawiciel Bułgarii, wobec czego nie przedstawiono szczegółów tej oferty. Drugą kandydaturę zgłosili osobiście przedstawiciele Stowarzyszenia Tunelowego Białorusi panowie Valery Chekanau i Maxim Grachev. Przedstawili oni najpierw sprawozdanie z organizowanej przez ich stowarzyszenie dla przedstawicieli krajów Europy Wschodniej wycieczki technicznej do metra w Mińsku w 2015 roku. Następnie złożyli szczegółową propozycję organizacji konferencji EETC 2018 w Mińsku w dniach 24-26 września 2018 roku. Prezentacja oferty przygotowana była niezwykle profesjonalnie, nic więc dziwnego, że w głosowaniu podjęto jednomyślną decyzję o powierzeniu zadania organizacji konferencji Stowarzyszeniu z Białorusi.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano także wymagania jakie powinna spełnić organizacja członkowska przy składaniu swojej kandydatury do organizacji kolejnych konferencji. Zapisano, że oprócz formalnego zgłoszenia listownego wymagana będzie obecność przedstawiciela na posiedzeniu EETC i multimedialna prezentacja szczegółów oferty. Po tej dyskusji, przedstawicielka Polski zgłosiła intencję Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG organizacji EETC w 2020 roku. Ta propozycja będzie oczywiście złożona listownie oraz zaprezentowana na konferencji w Mińsku w 2018 roku.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych przedstawicieli EEC na przyjęcie do rezydencji Burmistrza Pragi.

Fot. 1 Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr Alexander Butovic
Fot. 2 Przewodniczący komitetu naukowego konferencji dr Matous Hilar
Fot. 3 Keynote lecture – prof. Bai Yun (Chiny) – Działalność tunelowa w Chinach
Fot. 4 Wykład na zaproszenie - Martin Knights (Wielka Brytania) – Wiedza zdobyta z bieżących projektów tunelowych w Londynie
Fot. 5 Hradczany - Zamek w Pradze