[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.
XXXXII Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES


Zjednoczenie branż związanych z budownictwem podziemnym.

Światowy Kongres Tunelowy WTC 2016 odbył się w dniach od 22 do 28 kwietnia 2016 roku w San Francisco. Kongres ten został zorganizowany wspólnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robót Podziemnych (ITA-AITES) i Stowarzyszenie Budowli Podziemnych Towarzystwa Górnictwa, Hutnictwa i Eksploracji (ang. The Underground Construction Association of the Society of Mining, Metallurgy and Exploration, UCA of SME). W obradach wzięła udział rekordowa liczba uczestników - 2319 osób z 54 krajów członkowskich ITA, w tym 2 osoby z Polski.

Obrady plenarne, sesje techniczne i posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Grup Roboczych (Working Groups) odbywały się w Centrum Kongresowym Moscone Center (fot. 1) zlokalizowanym w ścisłym centrum San Francisco. Tam też miała miejsce wystawa, na której wystawiono ponad 285 stoisk firm z całego świata.

Kongres otworzył Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES pan Soren Degn Eskesen (fot. 2). Następnie wręczone zostały nagrody ITACET Foundation. Pierwszą nagrodę, za wyjątkowo owocną współpracę z ITACET Foundation przyznano państwu członkowskiemu ITA-AITES – Meksykowi. Nagrodę tę wręczył przedstawicielom Meksykańskiego stowarzyszenia inżynierii tunelowej i robót podziemnych AMITOS (Asociación mexicana de ingeniería de túneles y obras subterráneas, a.c." AMITOS) skarbnik i członek zespołu doradców ITACET Foundation pan Felix Amberg (fot. 3). Drugą nagrodę, z rąk wice przewodniczącego ITACET Foundation pana Piergiorgio Grasso, odebrał dr Harald Wagner w uznaniu jego wieloletniej współpracy z ITACET Foundation (fot. 4).

Po wręczeniu nagród, zgodnie z tradycją ceremonii otwarcia, wygłoszony został wykład specjalny Sir Muir Wood Lecture poświęcony pamięci pierwszego i Honorowego Prezydenta ITA-AITES. Wykład ten odbył się po raz siódmy, a referat pt. „Ground support for deep underground construction. Challenges of managing highly stressed ground in civil and mining projects” wygłosił dr Peter K. Kaiser z Kanady (fot. 5). Wykład dotyczył zagadnień związanych z budową głębokich wyrobisk, tj. właściwe określenie wytrzymałości skał, ograniczenia metod projektowych, kontrola odkształceń czy dobór efektywnych i ekonomicznych systemów podparcia. Pełny tekst wykładu można znaleĄć pod adresem https://www.ita-aites.org/en/publications/muir-wood-lecture.

Jako pierwszy podczas ceremonii otwarcia, odbył się wykład specjalny Sir Muir Wood Lecture poświęcony pamięci pierwszego i Honorowego Prezydenta ITA-AITES. Wykład ten odbył się po raz szósty, a referat pt. „Extrusion Control Of The Ground Core At The Tunnel Excavation Face As a Stabilisation Instrument For The Cavity” wygłosił profesor Pietro Lunardi reprezentujący firmę Lunardi Geoengineering z Mediolanu (Włochy). Wykład dotyczył zagadnień związanych z zabezpieczaniem stateczności przodka w tunelach wykonywanych zarówno metodami konwencjonalnymi jak i TBM. Pełny tekst wykładu można znaleĄć pod adresem https://www.ita-aites.org/en/publications/muir-wood-lecture.

W dalszej części ceremonii otwarcia, po przerwie i występie zespołu muzycznego studentów University of California Marching Band (fot. 6), wygłoszone zostały jeszcze dwa referaty, tzw. keynote lectures. Referaty te wygłosili:

 • Bruce E. Grewcock - Dyrektor Generalny i Prezes Kiewit Corporation. Tytuł referatu „Time to dig in: a new vision for tunnelling” (fot. 7),
 • Peter Hirshberg – Dyrektor Generalny The Re:imagine Group, przewodniczący i założyciel City Innovate Foundation oraz San Francisco’s Gray Area Art and Technology Theater. Tytuł referatu “Infrastructure, innovation, and the maker city” (fot. 8).

Na konferencję zgłoszono 738 streszczeń referatów. W wydrukowanych materiałach konferencyjnych zamieszczono rozszerzone streszczenia 353 referatów, z których 185 wygłoszono podczas 20. minutowych wystąpień. Wśród referatów wygłaszanych był również referat z Polski: Mitew-Czajewska M., Siemińska-Lewandowska A. The Second metro line in Warsaw – lessons learnt. Na terenie centrum kongresowego obyła się również wystawa plakatów, na której łącznie zaprezentowano 168 referatów. Pełny tekst referatów znajduje się na nośniku elektronicznym. Referaty podzielono na następujące sesje tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo w projektowaniu i budowie z zastosowaniem metody konwencjonalnej (Nowej Metody Austriackiej)
 2. Podparcie i kontrola masywu gruntowego
 3. Postęp w tunelowaniu przez innowacje
 4. Historie przypadków i złożone warunki gruntowe
 5. Monitoring i oprzyrządowanie
 6. Kompleksowe projekty w skałach i powiązane technologie
 7. Współpraca tuneli z masywem gruntowym i konstrukcją
 8. Grunty – tarcze zmechanizowane i mikrotuneling
 9. Planowanie, finansowanie i rozpoznanie geotechniczne
 10. Zarządzanie ryzykiem i zagadnienia kontraktowe
 11. Wzmacnianie gruntu i szyby
 12. Tarcze zmechanizowane w gruntach – przewidywania, działanie i analiza
 13. Tunele wykonywane tarczami zmechanizowanymi i rozwiązania alternatywne
 14. Rehabilitacja, funkcjonowanie i utrzymanie
 15. Projekty przyszłości
 16. Planowanie środowiskowe i miejskie
 17. Tarcze zmechanizowane w gruntach – wyzwania w miastach
Strony 1 2 3