[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.
XXXXIV Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego ITA-AITES


Rola przestrzeni podziemnej w zrównoważonych miastach przyszłości.
The Role of Underground Space in Future Sustainable Cities

Światowy Kongres Tunelowy WTC 2018 odbył się w dniach od 21 do 26 kwietnia 2018 roku w Dubaju. Został zorganizowany wspólnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robót Podziemnych (ITA-AITES) i Stowarzyszenie Inżynierów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W obradach wzięło udział ponad 1500 uczestników z 68 krajów członkowskich ITA, w tym 3 osoby z Polski.

Obrady plenarne, sesje techniczne i posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Grup Roboczych (Working Groups) odbywały się w Centrum Kongresowym The Dubai World Trade Centre (fot. 1) zlokalizowanym w ścisłym centrum Dubaju. Tam też miała miejsce wystawa, na której zgromadzono ponad 130 stoisk firm z całego świata.

Kongres został zainaugurowany przez inżyniera Dawoud Al Hajri - Dyrektora Generalnego Gminy Dubaj i Prezydenta Stowarzyszenia Inżynierów ZEA oraz przez Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES pana Tarcisio Celestino (fot. 2). Po przemówieniach inauguracyjnych, zgodnie z tradycją ceremonii otwarcia, wygłoszony został po raz dziewiąty wykład specjalny Sir Muir Wood Lecture poświęcony pamięci pierwszego i Honorowego Prezydenta ITA-AITES. Referat pt. „Monitoring and Controlling Ground Behavior at the Source - Recent Applications to pressurized tunnelling” wygłosił Edward J. Cording Professor Emeritus University of Illinois (fot. 3). Wykład dotyczył zagadnień związanych z kontrolą osiadań terenu i przemieszczeń masywu gruntowego podczas realizacji tuneli tarczami zmechanizowanymi TBM w gęstej zabudowie miejskiej. Zaprezentowane przykłady zastosowań tarcz w trudnych warunkach gruntowych, w gruntach miękkich i nawodnionych pokazują, że technologia ta może być z powodzeniem stosowana bez powodowania szkód na powierzchni terenu i bez stosowania dodatkowych środków zaradczych, takich jak np. iniekcje kompensacyjne. Pełny tekst wykładu można znaleźć pod adresem https://www.ita-aites.org/en/publications/muir-wood-lecture. W przyszłym roku, podczas kongresu WTC w Neapolu kolejny wykład Muir Wood Lecture wygłosi dr Martin Herrenknecht.

Po wykładzie wręczone zostały nagrody ITACET Foundation 2018. Pierwszą nagrodą, za niezwykły wkład w rozwój Fundacji, uhonorowany został prof. Alfred Haack, były prezydent ITA-AITES oraz wieloletni dyrektor zarządzający STUVA (fot. 4). Drugą nagrodę, za wyjątkowo owocną, wieloletnią współpracę z ITACET Foundation przyznano chilijskiej organizacji CTES (Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile).

W dalszej części ceremonii otwarcia, wygłoszone zostały jeszcze dwa referaty:

 • referat przewodni (Keynote Lecture) – inż. Sulaiman Al Hajri (Dyrektor RTA Sharjah for Roads Affairs) - na temat wielkich inwestycji tunelowych prowadzonych obecnie i planowanych w najbliższej przyszłości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 • wykład historyczny (Heritage Lecture) - prof. Stefano De Caro (były dyrektor generalny ICCROM) – wykład z pogranicza inżynierii, sztuki i archeologii dotyczący starożytnej sieci dróg podziemnych w Neapolu i artefaktów z nią związanych.

Na konferencję zgłoszono ponad 500 streszczeń referatów. W wydrukowanych materiałach konferencyjnych zamieszczono rozszerzone streszczenia 325 referatów, z których 211 wygłoszono podczas 20. minutowych wystąpień. Na terenie centrum kongresowego obyła się również wystawa plakatów, na której zaprezentowano ponad 100 referatów. Pełny tekst referatów znajduje się na nośniku elektronicznym. Referaty podzielono na następujące sesje tematyczne:

 1. Tunele wielofunkcyjne – najdoskonalsze rozwiązanie
 2. Umowny podział ryzyka - układ wygrywający / wygrany
 3. Właściwa metoda budowy tuneli dla właściwych zastosowań
 4. Bezobsługowe tunele kanalizacyjne - fakt czy fikcja
 5. Odwodnienie i ochrona przeciwpowodziowa w miastach z zastosowaniem budowli podziemnych
 6. Przegląd aktualnych metod projektowania tuneli dla tuneli drążonych metodami klasycznymi
 7. Innowacje w technologiach tunelowania
 8. CAPEX vs. OPEX - jak zdefiniować koszt projektu w cyklu życia obiektu
 9. Zrównoważone wykorzystanie przestrzeni podziemnej
 10. Geoinżynieria i zarządzanie ryzykiem
 11. Postępy w sektorze materiałowym
 12. Naprawa i konserwacja budowli podziemnych
 13. Smart City – jak do tego może przyczynić się przestrzeń podziemna?
 14. Znaczenie zarządzania projektem w rozwoju projektu
 15. Studia przypadków dotyczące projektów TBM
 16. Bezpieczeństwo w konstrukcjach podziemnych

Strony 1 2 3