[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Osoby

Skład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

 ... więcej >>

Członkowie indywidualni

 ... więcej >>

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Komitetu Geotechniki

Skład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKGSkład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG
w kadencji 2020-2023
Przewodnicząca prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
Wiceprzewodniczącyprof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
 mgr inż. Dymitr PETROW-GANEW
Sekretarzdr hab. inż. Tomasz GODLEWSKI
Skarbnikdr hab. inż. Monika MITEW-CZAJEWSKA
Członkowie prof. dr hab. inż. Stanisław DUŻY
  dr inż. Jerzy LEJK
  dr inż. Maciej OCHMAŃSKI
Komisja Rewizyjna
Przewodniczącamgr inż. Urszula TOMCZAK
Członkowiedr inż. Kornel FRYDRYCH
 mgr inż. Witold BOGUSZ
Skład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG
w kadencji 2017-2020
Przewodniczącadr inż. Monika MITEW-CZAJEWSKA
Wiceprzewodniczącydr inż. Jerzy LEJK
 prof. dr hab. inż. Stanisław DUŻY
Sekretarz prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
Skarbnikmgr inż. Kalina JAWORSKA
Członkowie dr inż. Tomasz GODLEWSKI
  prof. dr hab. inż. Tadeusz MAJCHERCZYK
  dr inż. Maciej OCHMAŃSKI
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz_cydr inż. Wojciech GRODECKI
Członkowiemgr inż. Urszula TOMCZAK
 mgr inż. Witold BOGUSZ
Skład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG
w kadencji 2014-2017
Przewodnicząca dr inż. Monika MITEW-CZAJEWSKA
Wiceprzewodniczącymgr inż. Jerzy LEJK
 prof. dr hab. inż. Stanisław DUŻY
Sekretarz prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
Skarbnikmgr inż. Kalina JAWORSKA
Członkowie dr inż. Tomasz GODLEWSKI
  prof. dr hab. inż. Tadeusz MAJCHERCZYK
  prof. dr hab. inż. Andrzej WICHUR
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący mgr inż. Tomasz KOSIŃSKI
Członkowiedr inż. Wojciech GRODECKI
 mgr inż. Tadeusz ROMANOWSKI
Skład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG
w kadencji 2008-2014
Przewodniczącyprof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
Wiceprzewodniczącyprof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
 prof. dr hab. inż. Tadeusz MAJCHERCZYK
Sekretarz dr inż. Wojciech GRODECKI
Skarbnik dr inż. Monika MITEW-CZAJEWSKA
Członkowie prof. dr hab. inż. Stanis_aw DUŻY
  prof. dr hab. inż. Andrzej WICHUR
  dr inż. Tomasz GODLEWSKI
  mgr inż. Kalina JAWORSKA
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący dr inż. Maciej ZABOROWSKI
Członkowie mgr inż. Tomasz KOSI_SKI
Skład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG
w kadencji 2005-2008
Przewodniczącydr inż. Wojciech GRODECKI
Wiceprzewodniczącyprof. dr hab. inż. Andrzej WICHUR
 dr inż. Ryszard ŻYLIŃSKI
Sekretarz mgr inż. Maciej KOSMALSKI
Skarbnik dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
Członkowie mgr inż. Kalina JAWORSKA
  prof. dr hab. inż. Tadeusz MAJCHERCZYK
  dr inż. Henryk TASZYCKI
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący mgr inż. Jerzy KOHLE
Członkowie dr inż. Barbara BIELECKA-PRZYGODZKA
 mgr inż. Jerzy TWARDO