[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Działalność

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2018r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2017 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2017r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2016 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2016r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2015 ACTIVITY REPORT NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2015r.


 ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r.


 ... więcej >>

MEMBER NATION - 2014 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,  ... więcej >>

MEMBER NATION - 2013 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013  ... więcej >>

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

w dniu 17.05.2013 w Warszawie  ... więcej >>

MEMBER NATION 2012 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego

Polskiego Komitetu Geotechniki w 2012r  ... więcej >>

MEMBER NATION 2011 ACTIVITY REPORT

NATION MEMBRE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011  ... więcej >>

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

 ... więcej >>

Statut Polskiego Komitetu Geotechniki

(tekst jednolity 29.10.2001 r.)  ... więcej >>

Sprawozdanie z działalności Podkomitetu Budownictwa Podziemnego w 2014r. 1. Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Tunelowym ITA-AITES,
  • udział w pracach Grup Roboczych,
  • udział w Kongresie ITA WTC w Brazylii, sprawozdanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Budownictwo Górnicze i Tunelowe” nr 3/2014
  • przygotowanie sprawozdania z działalności Podkomitetu (Polish Group of ITA) w 2013r. i przedstawienie na forum General Assembly w Iguassu oraz w formie elektronicznej na stronie www.ita-aites/org
  • Udział w posiedzeniach Executive Council ITA w Grecji (wrzesień 2014), Chinach (listopad 2014) członka Zarządu ITA - Anny Siemińskiej-Lewandowskiej,
  • Opieka nad Working Group 15 (ITA) Underground Structures and Environment; przygotowywanie raportu “Use and reuse of excavated materials”.
 1. Współpraca z redakcjami krajowych czasopism technicznych,
 2. Kilku członków Podkomitetu bierze aktywny udział w pracach kolegiów redakcyjnych lub w radach programowych takich czasopism specjalistycznych jak:
  • Budownictwo Górnicze i Tunelowe (kwartalnik) - Redaktor Naczelny, dr hab. inż. Stanisław Duży prof. P. Śl., dr inż. Wojciech Grodecki - członek Kolegium Redakcyjnego oraz prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - członek Rady Programowej,
  • Geoinżynieria - drogi, mosty, tunele (kwartalnik) promując tematykę budownictwa podziemnego, prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - członek Rady Programowej,
  • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (kwartalnik) - umowa o stałej współpracy i patronacie medialnym Podkomitetu,
 3. Współorganizacja XII Międzynarodowej Konferencj Naukowo-Technicznej „Infrastruktura Podziemna Miast 2014”, która odbyła się we Wrocławiu w terminie 22-23.10.2014. Organizacja specjalnej otwartej, dyskusyjnej sesji “Urban Underground Future Conversation” prowadzonej przez członków zarządu ITACUS (ITA Committee on Underground Space) i przewodniczącą PBP PKG.
 4. Współpraca z innymi, krajowymi Organizacjami naukowymi i technicznymi,
 5. Współpraca z Sekcją Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN
 6. Informacja wśród członków Podkomitetu o stałych działaniach PKG oraz ITA, między innymi rozsyłanie kwartalnika naukowo-technicznego Tunnelling and Underground Space Technology.
 7. Uczestnictwo w pracach konsultacyjnych i eksperckich dla konsorcjum AGP Astaldi Gulermak i Metra Warszawskiego.