[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Aktualności

Seminarium "Wyzwania nowoczesnego tunelowania"

Warszawa 13 IX 2019r.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

IV Konferencja Budownictwo Podziemne 2019 IV Konferencja Budownictwo Podziemne 2019,

Kraków 2-4 IV 2019 r.  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST 2017 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Infrastruktura Podziemna Miast 2017,
 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

II Konferencja Budownictwo Podziemne 2016 II Konferencja Budownictwo Podziemne 2016,

Kraków 14-15 IX 2016 r.  ... więcej >>

I Konferencja Budownictwo Podziemne 2015 I Konferencja Budownictwo Podziemne 2015,

Kraków 08-09 IX 2015 r.  ... więcej >>

Seminarium "Wyzwania nowoczesnego tunelowania"
Warszawa 13 IX 2019r.W dniu 13 września 2019 r., w hotelu Sheraton, w Warszawie, odbyło się Seminarium pt. "Wyzwania nowoczesnego tunelowania" ("Challenges of modern tunnelling") organizowane przez Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG wraz z ITA-AITES, Metrem Warszawskim i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Seminarium wraz z linkami do wygłoszonych prezentacji.
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.Sponsorami wydarzenia były firmy:

Program Seminarium "Wyzwania nowoczesnego tunelowania"
Seminar program "Challenges of modern tunnelling"
13.09.2019

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
9:00 - 9:30 Oficjalne otwarcie Seminarium – pan Robert Soszyński - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent ITA-AITES - Jinxiu (Jenny) YAN / Official opening of the Seminar, speakers: Mr Robert Soszyński - Deputy President of the Capital City of Warsaw, President of ITA-AITES - Jinxiu (Jenny) YAN
9:30 - 10:00 Prof. Jinxiu (Jenny) YAN - Rozwój technologii tunelowania w Chinach na przestrzeni ostatnich 40 lat / Development of Tunnelling Technology in China over the Past 40 Years
10:00 - 10:30 Martin Herrenknecht / Dymitr Petrow-Ganew - Innowacje i wyzwania w tunelowaniu zmechanizowanym / Innovations and Challenges in mechanized tunneling
10.30 - 10:55 Martin Knights - Aktualne trendy i wpływy w brytyjskich projektach tunelowych / Current Trends and Influences in UK Tunnelling Projects
10.55 - 11:15 Tarcisio B. Celestino - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (śladów węglowych) w budownictwie podziemnym / Decreasing carbon footprints of underground construction
11:15 - 11:40Przerwa kawowa / Coffee break
11:40 - 12:00Barbara Michalska - Budowa tunelu pod Świną – tunel jedno czy dwururowy – wyzwania projektowe / The construction of tunnel under Świna river – one or two tubes – design challenges
12:00 - 12:20 Bert Berge - Odporność ogniowa konstrukcji tunelu w stosunku do różnych krzywych czasowo-temperaturowych / Fire resistance of tunnel structures in relation to different time-temperature curves
12:20 - 12:40 Izabella Furtak – Budowa tunelu pod Małym Luboniem w ciągu drogi S7 na odcinku Lubień - Rabka Zdrój w warunkach fliszu karpackiego / Construction of a tunnel under Luboń Mały on the S7 route, section Lubień - Rabka Zdrój, in conditions of the Carpathian flysch
12:40 - 13:00 Werner Brunner - Tunel HZMB (połączenie między Hongkongiem, Zhuhai i Makao) - monolityczne urządzenie formujące tunel zatapiany, deskowania portali i pochylni na sztucznych wyspach / Tunnel HZMB (connection between Hongkong, Zhuhai and Macao) - Monolithic Tunnel-Formwork for Immersed Tunnel, Formwork for Portals and Ramps on the artificial islands
13:00 - 13:20Julien Bruneton - Innowacje w tunelowaniu w projekcie metra Grand Paris Express/ Innovation in tunneling on the Grand Paris Express metro project
13:20 - 14:20Przerwa obiadowa / Lunch break
14.20 - 14:40Łukasz Ledziński - Kompleksowe wykonanie obudowy suchego wykopu dla Tunelu Drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku / Complex dry excavation support for Road Tunnel under Vistula River in Gdańsk)
14:40 - 15.00Giuseppe Lunardi - Tunel Brenner Base i przejście podziemne pod rzeką Isarco: rozwiązania techniczne i operacyjne / Brenner Base Tunnel & Isarco River Underpass Section: several technical and operational solutions
15.00 - 15.20 Wolfgang Dolsak - Zmechanizowana instalacja elementów zabezpieczenia masywu gruntowego w tunelowaniu/ Mechanized installation of ground support in tunnelling
15:20 - 15:40 Randall J. Essex - Historie przypadków w budownictwie podziemnym. Projekt awaryjnego odwadniania jeziora Thistle / Case histories in underground engineering. Lake Thistle Emergency Drainage Project
15:40 - 16:00 Arnold DIX - “Rock Beats Paper” – Nowy document FIDIC/ITA – Renesans uczciwości w zarządzaniu ryzykiem – nowa ITA/FIDIC Szmaragdowa Książka / “Rock Beats Paper” - The Renaissance of Fairness in Ground Risk Allocation - the new ITA/FIDIC Emerald Book
16:00 - 16:20 Jamal Rostami - Wyzwania przy projektowaniu tarczy zmechanizowanej (TBM) do wykonania budowli podziemnych na księżycu / Challenges of designing a tunnel boring machine (TBM) for development of underground structures on the moon
16:20 - 16:30 Podsumowanie Seminarium / Summary of the Seminar
16:30 - 17:00 Przerwa kawowa i czas na dyskusję / Coffee and discussion time