[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

XXXIX Zgromadzenie Ogólne

XXXIX Zgromadzenie Ogólne International Tunnelling and Underground Space Association odbyło się w dniach 2 i 5 czerwca 2013 r z okazji kongresu w Genewie. Wzięło w nim udział 58 delegatów spośród 71 krajów członkowskich. Przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu obejmującego okres od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Bangkoku w 2012 r oraz raporty finansowe i audytorskie. Obecnie w ITA jest zrzeszonych 71 krajów, 302 członków stowarzyszonych (199 członków zbiorowych i 103 członków indywidualnych), 14 firm będących głównymi sponsorami i 25 firm jako członkowie wspomagający (ze wszystkich 51). Głównymi sponsorami są duże firmy związane z przemysłem budownictwa podziemnego produkujące tarcze TBM i budujące tunele na całym świecie. Są to Atlas Copco, BASF, Herrenknecht, Implenia, Cater Pilar (Lovat), Mapei, MOT, Normet, Robbins, Sandvik, Sika i STC.

Podczas obrad Zgromadzenia przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Anna Siemińska-Lewandowska uzupełniła raport składany co roku do ITA (można go znaleĄć na stronie www.ita-aites.org w zakładce TRIBUNE) o informację, że cztery tarcze TBM EPB drążą tunele metra w Warszawie oraz, że w Gdańsku rozpoczęto prace przy budowie tunelu pod Martwą Wisłą, a stosowana tam tarcza zawiesinowa o średnicy 12.2 m jest jedną z większych na świecie.

Na posiedzeniu 5 czerwca 2013 r Zgromadzenie Ogólne wybrało nowe władze ITAAITES na lata 2013 – 2016 . W skład Zarządu zostali wybrani: Søren Degn Eskesen (Dania) – Prezydent ITA , In-Mo Lee (Korea) – Past President – ustępujący Prezydent Rick P. Lovat (Kanada) – pierwszy Wiceprezydent, oraz Tarcisio Celestino (Brazylia), Amanda Elioff (Stany Zjednoczone) , Daniele Peila (Włochy) – Wiceprezydenci i pozostali członkowie Biura - Alexandre Gomes (Chile), Ruth Gunlaug Haug (Norwegia), Nikolaos Kazilis (Grecja), Eric Leca (Francja), Jinxiu (Jenny) Yan (Chiny). Z racji funkcji w skład Biura wchodzi również przedstawiciel organizatora kolejnego Kongresu ITA w 2015 r w Chorwacji - Davorin Kolic oraz Skarbnik Felix Amberg (Szwajcaria).

Kliknij by powiększyć Fot. Nowe władze ITA-AITES wybrane na kongresie w Genewie [www.ita-aites.org ]

Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzje o przyjęciu trzech nowych krajów, które zgłosiły chęć pracy w ramach tego stowarzyszenia. Są to : Bhutan, Boliwia i Kambodża. Przyjęto również 30 nowych członków stowarzyszonych (25 zbiorowych i 5 indywidualnych).

Podczas Kongresu odbyły się spotkania Grup Roboczych (Working Groups) i Animatorzy tych grup składali sprawozdania z prowadzonych w ostatnim roku prac. Spośród 20 Grup roboczych obecnie aktywnych jest 13. Animatorami tych Grup są:

 • WG2: Badania - Chung Sik YOO (Korea),
 • WG3: Praktyki Kontraktowe - Arnold DIX (Australia),
 • WG5: Zdrowie i bezpieczeństwo pracy – Donald LAMONT (Wielka Brytania),
 • WG6: Utrzymanie i naprawy - Henry RUSSEL (USA),
 • WG9: Efekty sejsmiczne - Wenge QIU (Chiny),
 • WG11: Tunele zatapiane i pływające - Jonathan BABER (Wielka Brytania),
 • WG12: Beton natryskowy – zastosowanie - Eivind GROV (Norwegia),
 • WG14: Zmechanizowane metody wykonywania wyrobisk tunelowych - Lars BABENDERERDE (Niemcy),
 • WG15: Budownictwo podziemne a środowisko - Jan ROHDE (Norwegia),
 • WG17: Długie tunele na dużych głębokościach - Gérard SEINGRE (Szwajcaria),
 • WG19: Konwencjonalne metody budowy tuneli - Heinz EHRBAR (Szwajcaria)
 • WG20: Podziemne rozwiązania problemów miejskich- Wout BROERE (Holandia)
 • WG21: Zarządzanie tunelami w okresie ich użytkowania - Martin MUNCKE (Austria)

W sprawozdaniach animatorów Grup Roboczych zwracano uwagę na wydane przez ITA w ostatnich latach przewodniki i zalecenia. Wśród nich na uwagę zasługują następujące opracowania: „The ITA frame work checklist for subsurface construction contracts” WG3; „Guidelines for Fire Resistance for Metro Tunnels” WG6; „Shotcrete for rock supports – State of the Art.” WG12; “Report on Environmental and Suistainble development reasons to go underground” WG15; “Adits for Long and Deep Tunnels ” WG17; “Guidelines on Contractual Aspects of Conventional Tunnelling” WG19; “Underground solutions for Urban Problems” WG20.

Wszystkie sprawozdania i raporty grup roboczych są dostępne na stronie internetowej organizacji ITA (www.ita-aites.org/corporate/wg&committees). Można je pobrać za darmo w wersji pdf. Z racji tego, że w Polsce brak jest norm i wytycznych z zakresu budownictwa podziemnego, publikacje te są Ąródłem wielu cennych wiadomości. W niektórych krajach członkowskich ITA, te zalecenia i wytyczne są traktowane jak normy. Część raportów jest publikowana w czasopiśmie Tunnelling and Underground Space Technology (TUST), które jest oficjalnym organem ITA. Czasopismo to znajduje się na liście JCR. Informacje o bieżących wydarzeniach, publikacjach, ciekawych budowach są dostępne w wersji elektronicznej pod adresem www.ita(at)news . Na stronie internetowej ITA-AITES istnieje możliwość pobrania subskrypcji i otrzymywania informacji ita(at)news drogą internetową.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego sprawozdania składali również przewodniczących stałych Komitetów ITA: ITA COSUF (Committee on Operational Safety of Underground Facilities) : Roland LEUCKER, ITA-CET (Committee on Education and Training, the ITA University network): Martin KNIGHTS, ITA-CUS (International Tunnelling Association – Committee on Underground Space) : Han ADMIRAAL, ITAtech (Committee on technologies) : Daniel RUCKSTUHL.

W środę 5 czerwca, Zgromadzenie Ogólne w tajnym głosowaniu wybrało jako organizatora kolejnego Światowego Kongresu Tunelowego Stany Zjednoczone. Odbędzie się on w San Francisco od 12 do 15 czerwca 2016 r. Jednocześnie przedstawiono informacje o stanie przygotowań do kongresu w Brazylii w Iguassu Falls w 2014 r (www.wtc2014.com.br) – tytuł Kongresu „Budownictwo podziemne a lepsza jakość życia” i w Chorwacji w Dubrowniku w 2015 r (www.wtc.2015.com.hrv) – tytuł Kongresu „Promocja budownictwa podziemnego w Europie południowo wschodniej”.

W strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES funkcjonuje sekretariat w skład którego wchodzą następujące osoby:

 • Olivier VION – Dyrektor Wykonawczy – Olivier.vion(at)ita-aites.org
 • Bettina MONNIER – secretariat(at)ita-aites.org
 • Christiane NUSSLER – c.nussler(at)ita-aites.org
 • Anette SCHMIDT – Marketing – marketing(at)ita-aites.org
Z pracownikami sekretariatu można kontaktować się we wszystkich sprawach prowadzonych w ITA i organizowanych przez te organizacje jak i jej Komitety.

Training Course

Tak jak i poprzednio, Światowy Kongres poprzedzał kurs zorganizowany przez Komitet ITA ds. Kształcenia ITA-CET. Tegoroczny temat dwudniowego, płatnego szkolenia to wzmacnianie podłoża (w rozumieniu skał i gruntu), obudowa wstępna i sposoby wzmacniania. Tematyka wykładów była poświęcona metodom i materiałom stosowanym w metodach iniekcyjnych wzmacniania skał i gruntów. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób, głównie ze Szwajcarii i krajów azjatyckich. Na zakończenie kursu omówiono przykłady realizacji przez firmy będące głównymi sponsorami kongresu.


Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polski Komitet Geotechniki, Warszawa 2013


Strony 1 2 3