[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

XXXXII Zgromadzenie Ogólne

XXXXII Zgromadzenie Ogólne International Tunnelling and Underground Space Association odbyło się w dniach 24 i 27 kwietnia 2016 roku podczas kongresu w San Francisco (fot. 9). Wzięło w nim udział 55 delegatów spośród 73 krajów członkowskich. Przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu obejmującego okres od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Dubrowniku w 2015 r oraz raporty finansowe i audytorskie. W roku poprzedzającym Zgromadzenie Ogólne w San Francisco stowarzyszenie zarejestrowało 11. nowych członków stowarzyszonych (6. członków zbiorowych i 5 członków indywidualnych). Biorąc pod uwagę kilka rezygnacji, obecnie w ITA są zrzeszone 73 kraje oraz 271. członków stowarzyszonych (184. członków zbiorowych i 87. członków indywidualnych). Do grona sponsorów dołączył 1 nowy główny sponsor (łącznie jest obecnie 17. głównych sponsorów) oraz 3. firmy wspierające (łącznie jest ich obecnie 57). Reprezentantem sponsorów w Zgromadzeniu Ogólnym na lata 2015-2018 pozostaje Timo Laitinen z firmy Sandvik.

Podczas drugiego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, w środę 27 kwietnia, przeprowadzone zostały wybory nowego Prezydenta oraz nowych członków Zarządu ITA na kadencję 2016-2019.

W skład Zarządu ITA wchodzą obecnie:

 • Tarcisio Celestino, prezydent, Brazylia (2016-2019), (fot. 10)
 • Soren Degn Eskesen, były prezydent, Dania (2016-2019)
 • Eric Leca, pierwszy wiceprezydent, Francja (2016-2019)
 • Alexandre Gomes, wiceprezydent, Chile (2016-2019)
 • Jinxiu (Jenny) Yan, wiceprezydent, Chiny (2016-2019)
 • Ruth Gunlaug Haug, wiceprezydent, Norwegia (2016-2019)
 • Anna Siemińska-Lewandowska, członek, Polska (2014-2017)
 • Davorin Kolic, członek, Chorwacja (2016-2019)
 • Giuseppe Lunardi, członek, Włochy (2016-2019)
 • Felix Amberg, skarbnik, Szwajcaria (2016-2019)
 • Salma AlMaamari, członek, Zjednoczone Emiraty Arabskie (2015-2018)

Na obradach Zgromadzenia Ogólnego Polskę reprezentowała dr inż. Monika Mitew-Czajewska, przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego. W obradach uczestniczyła również prof. Anna Siemińska-Lewandowska będąca członkiem Zarządu ITA-AITES.

Podczas Kongresu odbyły się liczne spotkania Grup Roboczych (WG), animatorzy tych grup składali na Zgromadzeniu Ogólnych sprawozdania z prowadzonych w ostatnim roku prac. Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej organizacji (www.ita-aites.org/corporate/wg&committees. Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego sprawozdania składali również przewodniczący stałych Komitetów ITA: ITA COSUF, ITA-CET (Committee on Education and Training, the ITA University network), ITA-CUS (International Tunnelling Association – Committee on Underground Space), ITAtech (Committee on technologies) oraz grupa ITAym (ITA Young Members Group).

Podczas Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowano również lokalizację kolejnej edycji cyklicznej konferencji ITA – ITA Awards Conference and Ceremony (konferencji poświęconej wręczaniu nagród ITA), https://awards.ita-aites.org/. W roku 2016 konferencja ta odbędzie się 10-11 listopada w Singapurze. Nagrody będą wręczane w 9. kategoriach: projekt roku (ponad 500 mln Euro), tunelowy projekt roku (50 mln – 500 mln Euro), wybitny projekt roku (do 50 mln Euro), innowacyjny projekt roku, innowacja techniczna roku, inicjatywa ekologiczna roku, inicjatywa roku w zakresie bezpieczeństwa, innowacyjne wykorzystanie przestrzeni podziemnej oraz młody inżynier roku w zakresie tunelowania. W tym roku zgłoszonych zostało 98 kandydatów z 25 krajów. Do finału jury konkursu pod przewodnictwem pana Tarcisio Celestino wyłoniło 33 kandydatów. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii w Singapurze. Stowarzyszenie ITA zachęca inwestorów, firmy wykonawcze, architektów z całego świata do zgłaszania swoich projektów czy specjalnych osiągnięć do tego konkursu w kolejnych latach.

W środę 27 kwietnia, pod koniec obrad, Zgromadzenie Ogólne w tajnym głosowaniu wybrało Włochy jako organizatora kolejnego Światowego Kongresu Tunelowego. Odbędzie się on w Neapolu od 2 do 9 maja 2019 r. Jednocześnie przedstawiono informacje o stanie przygotowań do kongresów - w Bergen w Norwegii w czerwcu 2017 (www.wtc2017.com) oraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w kwietniu 2018.

Fot. 1 Centrum Kongresowe Moscone Center – miejsce obrad WTC 2016
Fot. 2 Ustępujący Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES pan Soren Degn Eskesen (Dania)
Fot. 3 Nagroda ITACET Foundation - przedstawicie Meksykańskiego stowarzyszenia inżynierii tunelowej i robót podziemnych AMITOS oraz skarbnik ITACET Foundation pan Felix Amberg
Fot. 4 Druga nagroda ITACET Foundation - dr Harald Wagner oraz wiceprzewodniczący ITACET Foundation pan Piergiorgio Grasso
Fot. 5 Sir Muir Wood Lecture - dr Peter K. Kaiser z Kanady
Fot. 6 Występ zespołu muzycznego University of California Marching Band podczas ceremonii otwarcia kongresu
Fot. 7 Keynote lecture - Bruce E. Grewcock
Fot. 8 Keynote lecture - Peter Hirshberg
Fot.9 Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ITA
Fot. 10 Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES pan Tarcisio Celestino (Brazylia)

Strony 1 2 3