[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

XXXXIV Zgromadzenie Ogólne

XXXXIV Zgromadzenie Ogólne International Tunnelling and Underground Space Association odbyło się w dniach 22 i 25 kwietnia 2018 roku podczas kongresu w Dubaju. Wzięło w nim udział 55 delegatów spośród 75 krajów członkowskich. Przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu obejmującego okres od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Bergen w 2017 r oraz raporty finansowe i audytorskie. Prezydent Stowarzyszenia przedstawił również plan strategiczny na lata 2017-2020 oraz omówił postęp jego realizacji i plan działania na kolejny rok.

Obecnie w ITA zrzeszonych jest 75 krajów (podczas Zgromadzenia w Dubaju zaakceptowano nowego członka - Nową Zelandię) oraz 173. członków zbiorowych. Organizacja zrzesza także 48 firm wspierających oraz 18. sponsorów głównych. Reprezentantem sponsorów w Zgromadzeniu Ogólnym na lata 2016-2029 pozostaje Pekka Nieminen z firmy Sandvik. W skład Zarządu ITA wchodzą obecnie:

 • Tarcisio Celestino, prezydent, Brazylia (2016-2019), (fot. 2)
 • Søren Degn Eskesen, były prezydent, Dania (2016-2019)
 • Eric Leca, pierwszy wiceprezydent, Francja (2016-2019)
 • Alexandre Gomes, wiceprezydent, Chile (2016-2019)
 • Jinxiu (Jenny) Yan, wiceprezydent, Chiny (2016-2019)
 • Ruth Gunlaug Haug, wiceprezydent, Norwegia (2016-2019)
 • Davorin Kolic, członek, Chorwacja (2016-2019)
 • Giuseppe Lunardi, członek, Włochy (2016-2019)
 • Chungsik Yoo, Korea Południowa (2016-2019)
 • Lars Babendererde, członek, Niemcy (2017-2020)
 • Arnold Dix, członek, Australia (2017-2020)
 • Randall Essex, członek, USA (2017-2020)
 • Felix Amberg, skarbnik, Szwajcaria (2016-2019)
 • Ooi Teik Aun, członek, Malesia (2017-2020)

Na obradach Zgromadzenia Ogólnego Polskę reprezentowały dr inż. Monika Mitew-Czajewska, przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego (fot. 5) oraz prof. Anna Siemińska-Lewandowska (fot. 6), która zaprezentowała na forum Zgromadzenia krótkie epitafium profesora Zdzisława T. (Richarda) Bieniawskiego, zmarłego w grudniu 2017.

Podczas Kongresu odbyły się liczne spotkania Grup Roboczych (WG). Animatorzy tych grup składali na Zgromadzeniu Ogólnych sprawozdania z prowadzonych w ostatnim roku prac. Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej organizacji (www.ita-aites.org/corporate/wg&committees. Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego sprawozdania składali również przewodniczący stałych Komitetów ITA: ITA COSUF, ITA-CET (Committee on Education and Training, the ITA University network), ITA-CUS (International Tunnelling Association – Committee on Underground Space), ITAtech (Committee on technologies) oraz grupa ITAym (ITA Young Members Group).

Stałym już punktem programu Zgromadzenia Ogólnego stała się prezentacja lokalizacji kolejnej edycji cyklicznej konferencji ITA – ITA Awards Conference and Ceremony (konferencji poświęconej wręczaniu nagród ITA), https://awards.ita-aites.org/. W roku 2018 konferencja ta odbędzie się 5-7 listopada w Chuzhou-Nanjing w Chinach. Nagrody będą wręczane w 9. kategoriach: projekt roku (ponad 500 mln Euro), tunelowy projekt roku (50 mln – 500 mln Euro), wybitny projekt roku (do 50 mln Euro), innowacyjny projekt roku, innowacja techniczna roku, inicjatywa w zakresie zrównoważonego rozwoju, inicjatywa roku w zakresie bezpieczeństwa, innowacyjne wykorzystanie przestrzeni podziemnej oraz młody inżynier roku w zakresie tunelowania. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii w Chinach. Stowarzyszenie ITA zachęca inwestorów, firmy wykonawcze, architektów z całego świata do zgłaszania swoich projektów czy specjalnych osiągnięć do tego konkursu w kolejnych latach.

W środę 25 kwietnia, pod koniec obrad, Zgromadzenie Ogólne w tajnym głosowaniu wybrało Danię jako organizatora kolejnego Światowego Kongresu Tunelowego. Odbędzie się on w Kopenhadze od 16 do 19 maja 2021 r. Jednocześnie przedstawiono informacje o stanie przygotowań do kongresów - w Neapolu we Włoszech w maju 2019 (www.wtc2019.com) oraz w Kuala Lumpur w Malezji wiosną 2020 roku.

Fot. 1. Centrum Kongresowe The Dubai World Trade Centre – miejsce obrad WTC 2018
Fot. 2. Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES pan Tarcisio Celestino (Brazylia)
Fot. 3. Sir Muir Wood Lecture – profesor Edward J. Cording
Fot. 4. Laureat nagrody ITACET Foundation 2018 - prof. Alfred Haack
Fot. 5. Reprezentantka Polski na obradach Zgromadzenia Ogólnego ITA-AITES –Monika Mitew-Czajewska, przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego
Fot. 6. Profesor Anna Siemińska-Lewandowska – członek Zarządu ITA-AITES w latach 2014-2017

Strony 1 2 3