[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Menard Polska sp. z o.o.
Soletanche Polska sp. z o.o.
Keller Polska sp. z o.o.
Soletanche Polska sp. z o.o.
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Zgodnie z wieloletnią tradycją Światowych Kongresów Tunelowych, drugiego dnia konferencji odbyły się Sesja Otwarta (ITA Open Session) oraz sesje komitetów ITACUS i ITATECH. W tym roku, dyskusja panelowa w Sesji Otwartej była poświęcona zagadnieniu „Praktyk kontraktowych w XXI wieku” oraz opracowaniu Szmaragdowej Księgi ITA / FIDIC specyficznych warunków kontraktu na roboty tunelowe i podziemne. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele właścicieli projektów BBT Brenner Baseline Tunnel pomiędzy Austrią i Włochami oraz rząd Arabii Saudyjskiej jako właściciel, zamawiający i operator infrastruktury podziemnej; Bank Światowy jako agencja finansująca projekty tunelowania, szczególnie w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się; SMEC jako inżynier konsultant i projektant infrastruktury podziemnej; Międzynarodowa grupa ubezpieczeń tunelowych (ITIG); oraz przedstawiciel firmy wykonawczej Bouygues z Francji, która wykonuje duże projekty budowy tuneli w ramach różnych umów i ustaleń dotyczących zamówień w różnych częściach świata. Tematyka Panelu oraz dyskusji odniosła się do faktu, że budowa tuneli i konstrukcji podziemnych jest postrzegana jako bardzo kosztowna i trudna do zarządzania przez właścicieli. Zdolność różnych form kontraktów do kontrolowania zmiennych i zarządzania związanym z nimi ryzykiem ma istotny wpływ na wyniki projektów tunelowych. Mając to na uwadze ITA działa we współpracy z FIDIC, Międzynarodową Federacją Doradców Inżynierów Konsultantów, aby opublikować w postaci Szmaragdowej Księgi ITA/FIDIC zestaw warunków umowy, które są specyficzne dla zarządzania i kontroli podziemnych projektów budowlanych.

Zwyczajowo, podczas Sesji Otwartej prezentowane są także wyniki prac Grup Roboczych (Working Groups) i Komitetów (ITAtech - Committee on technologies, ITA COSUF - Committee on Operational Safety of Underground Facilities). Przedstawiono opracowania wydane przez ITA jako tzw. rekomendacje lub zalecenia (Reccomandations or Guidelines). Są to:

  • Guidelines for good working practice in high pressure compressed air - Wytyczne dotyczące dobrych praktyk wykonawczych w sprężonym powietrzu o wysokim ciśnieniu - opracowane przez Grupę Roboczą 5 (WG5),
  • Guidelines for the provision of refuge chambers in tunnels under construction - Wytyczne dotyczące zapewniania schronień w tunelach w budowie - opracowane przez Grupę Roboczą 5 (WG5),
  • Guidance for precast fibre reinforced concrete segments – volume 2: production aspects - wytyczne dotyczące prefabrykowanych segmentów betonowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym – część 1: zagadnienia wykonawcze - opracowane przez ITAtech
  • Geophysical ahead investigation methods – metody geofizyczne badań wyprzedzających - opracowane przez ITAtech

Wszystkie te opracowania dostępne są na stronie https://www.ita-aites.org/en/wg-committees. Można je pobrać bezpłatnie w wersji pdf. W wielu krajach członkowskich ITA, te zalecenia i wytyczne są traktowane jak normy. Z racji tego, że w Polsce brak jest norm i wytycznych z zakresu budownictwa podziemnego, publikacje te są źródłem wielu cennych wiadomości.

Sesja komitetu ITACUS pod hasłem „Smart Cities and Sustainability” prowadzona była przez prezydenta komitetu ITACUS Hana Admiraala (Holandia) i panią wiceprezydent Antonię Cornaro (Szwajcaria). Sesja była otwarta dla wszystkich uczestników konferencji, a w dyskusji panelowej mogli uczestniczyć wszyscy zgromadzeni na sali. Przedstawiciele Rady Sterującej ITACUS zaprezentowali również książkę „Underground spaces unveiled” wydaną przez ITACUS w 2017 roku.

W drugim dniu konferencji odbyła się także otwarta sesja komitetu ITAtech. Tematem przewodnim tej sesji były „Technologie innowacyjne” (Innovative technologies). Zaproszeni wykładowcy oraz przedstawiciele głównych sponsorów ITAtech przedstawili przykłady zastosowań najnowszych technologii w budownictwie podziemnym.

Podczas kongresu WTC2018 w Dubaju odbyła się ponownie Otwarta Sesja grupy młodych członków ITA – ITAym

Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyła wystawa firm związanych z budownictwem podziemnym oraz wycieczka techniczna ostatniego dnia obrad. W ramach wycieczki technicznej można było zwiedzić budowę projektu „Route 2020” łączącego wystawę Expo, lotnisko Al. Maktoum oraz okoliczne, gęsto zaludnione rejony Dubaju. W ramach tego projektu wykonanych będzie 7 stacji i 15 km trasy kolejowej z czego 11.8 km będzie przebiegało na wiaduktach a 3.2 km w tunelu. W ramach programu dla osób towarzyszących zorganizowano zwiedzanie Dubaju i jego okolic, safari na pustyni i wiele innych atrakcji. Więcej informacji o kongresie WTC 2018 i imprezach towarzyszących znajduje się na stronie internetowej http://www.wtc2018.ae.

Strony 1 2 3