[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Wydarzenia

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Neapol, 3-9 maja 2019r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubaj, 21-26 kwietnia 2018r.


 ... więcej >>

III Konferencja Budownictwo Podziemne III Konferencja Budownictwo Podziemne,
Wykorzystanie przestrzeni podziemnej

WARSZAWA 11-12.04.2018  ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress - pod hasłem “Surface challenges – underground solutions” - Bergen, 9-15 czerwca 2017

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – San Francisco, 22-28 kwietnia 2016r.


 ... więcej >>

13. Konferencja Międzynarodowa Budownictwo Podziemne Praga 2016 (13th International Conference Underground Construction Prague 2016) oraz 3. Konferencja Tunelowa Krajów Europy Wschodniej, 3rd Eastern European Tunnelling Conference, 23-25 maja 2016.r

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Dubrovnik, Chorwacja, 22-28 maja 2015r.


 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy, World Tunnel Congress – Brazylia, 11-15 maja 2014r.


 ... więcej >>

II SYMPOZJUM Tunel drogowy pod Martwą Wisłą II SYMPOZJUM "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą" Gdańsk, 13.02.2014 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Genewa, 1-6 czerwiec 2013 r.

 ... więcej >>

Światowy Kongres Tunelowy – Bangkok, 21-23 maj 2012 r.


 ... więcej >>

Sympozium BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE W TUNELACH SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH I METRA

odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 2 pażdziernika 2006 roku.  ... więcej >>

Sympozium ZMECHANIZOWANE METODY BUDOWY TUNELI

odbyło się w sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 5 września 2005 roku.  ... więcej >>

Równolegle odbyła się także otwarta sesja komitetu ITAtech. Nowy przewodniczący ITAtech pan Pauli Arenram przedstawił postępy poczynione przez tę grupę podczas kongresu WTC 2015 roku oraz podkreślił, że kluczowym celem grupy było opracowanie licznych, nowych wytycznych, a także rozwój współpracy z innymi Grupami Roboczymi.

Również we wtorek, drugiego dnia konferencji w trakcie swojego spotkania, grupa ITA COSUF obchodziła 10. lecie działalności. Członkowie tej grupy zorganizowali tego dnia szkolenie na temat "AGING TUNNELS – SAFETY IN OPERATION AND DURING REFURBISHMENT”. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki tego szkolenia można znaleĽć na stronie ITA AITES, pod adresem: https://www.ita-aites.org/en/wg-committees/committees/ita-cosuf/news-annoucements/1183-final-program-now-available.

Sesję Otwartą, jak co roku, poprzedziła prezentacja wyników prac Grup Roboczych (Working Groups) i Komitetów (ITAtech - Committee on technologies, ITA COSUF - Committee on Operational Safety of Underground Facilities). Przedstawiono opracowania wydane przez ITA jako tzw. rekomendacje lub zalecenia (Reccomandations or Guidelines). Są to:

 • Guidelines for Remote Measurements Monitoring Systems – Zalecenia dotyczące zdalnych systemów monitorowania konstrukcji – opracowane przez komitet ITAtech,
 • Design Guidance for Precast Fibre Reinforced Concrete Segments - Draft Report – wytyczne projektowe dotyczące prefabrykowanych segmentów zbrojonych zbrojeniem rozproszonym, raport roboczy – opracowane przez komitet ITAtech,
 • Strategy For Site Investigation Of Tunnelling Projects – Strategia dotycząca rozpoznania geotechnicznego dla potrzeb projektów tunelowych - opracowana przez grupę roboczą nr 2 (WG2) pod przewodnictwem pana Chung-Sik Yoo,
 • Guidelines for good working practice in high pressure compressed air Version 2015 – Zalecenia dotyczące dobrej praktyki roboczej w wysokich ciśnieniach sprężonego powietrza, wersja 2015 - opracowane przez grupę roboczą nr 5 (WG5) pod przewodnictwem pana Donalda Lamont,
 • An Owners Guide to Immersed Tunnels - Przewodnik właściciela do tuneli zatapianych - opracowany przez grupę roboczą nr 11 (WG11) pod przewodnictwem pana Jonathana Babera.

Wszystkie te opracowania dostępne są na stronie https://www.ita-aites.org/en/wg-committees. Można je pobrać bezpłatnie w wersji pdf. W wielu krajach członkowskich ITA, te zalecenia i wytyczne są traktowane jak normy. Z racji tego, że w Polsce brak jest norm i wytycznych z zakresu budownictwa podziemnego, publikacje te są Ľródłem wielu cennych wiadomości.

Nowością podczas kongresu WTC2015 w Dubrowniku była pierwsza Otwarta Sesja grupy młodych członków – ITAym. W sesji tej uczestniczyło ponad 40 osób z 23 krajów, w tym jedna przedstawicielka Polski – pani Emilia Roguska. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją planów na przyszłość, strategii, budżetu itp. poprowadzoną przez członków Rady Sterującej ITAym. Odbyły się także wybory uzupełniające do Rady Sterującej. Wybrani do Rady, przez zgromadzonych uczestników sesji, zostali: przedstawicielka Polski pani Emilia Roguska oraz Senthil Nath przedstawiciel Singapuru. Podczas konferencji w Dubrowniku młodzi członkowie ITA zaprezentowali również pierwszy numer magazynu „Breakthrough”, który ma być regularnie wydawany przez grupę ITAym.

Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyła wystawa firm związanych z budownictwem podziemnym oraz wycieczki techniczne ostatniego dnia obrad. W ramach wycieczek technicznych można było zwiedzić do wyboru:

 • budowle podziemne elektrowni wodnych Zakučac i Peruča,
 • budowle podziemne elektrowni wodnych Dubrownik I i II,
 • tunel autostradowy Biokovo na trasie Zagreb – Split – Ploce,
 • tunel autostradowy na trasie Bar, Boljare, Montenegro

W ramach programu dla osób towarzyszących zorganizowano zwiedzanie malowniczych okolic Dubrovnika (fot. 4), zwiedzanie miasta oraz wycieczki łodzią na okoliczne wyspy.
Więcej informacji o kongresie 2014 i imprezach towarzyszących znajduje się na stronie internetowej http://wtc15.com/.

XXXXI Zgromadzenie Ogólne

XXXXI Zgromadzenie Ogólne International Tunnelling and Underground Space Association odbyło się w dniach 24 i 27 maja 2015 roku podczas kongresu w Dubrovniku w Chorwacji (fot. 5). Wzięło w nim udział 57 delegatów spośród 73 krajów członkowskich. Przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu obejmującego okres od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Iguassu w 2014 r oraz raporty finansowe i audytorskie. W roku poprzedzającym Zgromadzenie Ogólne w Dubrovniku stowarzyszenie zarejestrowało 2. nowe kraje członkowskie – Gwatemalę oraz Katar oraz 21. nowych członków stowarzyszonych (16. członków zbiorowych i 5 członków indywidualnych). Biorąc pod uwagę kilka rezygnacji, obecnie w ITA są zrzeszone 73 kraje oraz 282. członków stowarzyszonych (191. członków zbiorowych i 91. członków indywidualnych). Do grona sponsorów dołączyło 3. nowych głównych sponsorów (łącznie jest obecnie 17. głównych sponsorów) oraz 12. firm wspierających (łącznie jest ich obecnie 57). Grono głównych sponsorów ITA wybrało pana Timo Laitinena z firmy Sandvik na swojego reprezentanta w Zgromadzeniu Ogólnym na lata 2015-2018. Jednocześnie, wszyscy członkowie Zarządu, obecni przedstawiciele narodów oraz przedstawiciele sponsorów podziękowali panu Tomowi Melbye za niezwykłe zaangażowanie przy pełnieniu tej funkcji w poprzedniej kadencji. W skład Zarządu ITA wchodzą obecnie (fot. 6):

 • Soren Degn Eskesen, przewodnicz1cy, Dania (2013-2016)
 • In-Mo Lee, były przewodniczący, Korea (2013-2016)
 • Rick P. Lovat, pierwszy wiceprzewodniczący, Kanada (2013-2016)
 • Tarcisio Celestino, wiceprzewodniczący, Brazylia (2013-2016)
 • Amanda Elioff, wiceprzewodniczący, USA (2013-2016)
 • Daniele Peila, wiceprzewodniczący, Włochy (2013-2016)
 • Alexandre Gomes, członek, Chile (2013-2016)
 • Ruth Gunlaug Haug, członek, Norwegia (2013-2016)
 • Nikolaos Kazilis, członek, Grecja (2013-2016)
 • Eric Leca, członek, Francja (2013-2016)
 • Jinxiu (Jenny) Yan, członek, Chiny (2013-2016)
 • Anna Siemińska-Lewandowska, członek, Polska (2014-2017)
 • Felix Amberg, skarbnik, Szwajcaria (2013-2016)
 • Maged Farouck Hanna, członek, Zjednoczone Emiraty Arabskie (2015-2018)

Strony 1 2 3